பஞ்சாங்கம் கணிப்பது எப்படி, கணணம், கணிதம், வாக்கியம், திருக்கணிதம், ஸ்ரீதணிகை பஞ்சாங்கம், Almanac Calculation

Home Page

காப்பிரைட், பதிப்புரிமை, பஞ்சாங்கம், மகாமகம்

முகூர்த்த தாலி கட்டும் நேரம் கணிதம் - புஷ்கர காலம்

Blue Moon நீலநிலவு விளக்கம்

அட்சரேகை தீர்கரேகை விளக்கம் - கணிதம்

திருமண பத்திரிக்கையும் முழுமையான பஞ்சாங்க தகவலும்

வாக்கிய பஞ்சாங்க பிழையும் - குரு சுக்கிர சேர்கையும் (Jupiter - Venus Conjunction)

வாக்கிய பஞ்சாங்க பிழையும் - புதன் கோள் சூரிய விட்டம் கடவும்

சந்திர உதயம் அஸ்தமனம் கணிதம்

போதாயன அமாவாசை கணிதம்

லக்ன ஸ்புட கணிதம்

பாகம் - 2 புவிசாய்வுநிலை கணிதம் Obliquity - Axil Tilt - Calculation

பாகம் - 1 நட்சத்திர ஹோரா நேரம் கணிதம் Sidereal Time Calculation

முகூர்த்தவிதானம் - பஞ்சகம், தாராபலன், சந்திரபலன் கணிதம் செய்யும் முறை

திருமண குருபலன் கணிதம்

கிரக அஸ்தங்கம் வேறுபாடுகள்

பஞ்சாங்க கணித சித்தாந்தம்

திருக்கணித கிரகஸ்புடம் அடிப்படை கூறுகள் Basic Elements of positional Astronomy

திதி, நட்சத்திரம், வாரம், யோகம், கரணம் கணிதம் (27.5.2015 புதன் கிழமை )

கரணம் கணிதம்

ராகுகாலம், எமகண்டம் கணிதம்

இஷ்டி - போதாயன இஷ்டி கணித விளக்கம்

ஹோரை கணிதம்

மைத்ர முகூர்த்த கணிதம்

நேர்கதி - வக்கிரகதி கணிதம் சூத்திரம், வேற்றுமை

திதி கணிதம்

தியாஜ்ய கணிதம் - சூத்திரம்

அபிஜித் முகூர்த்த கணிதம் - சூத்திரம்

தசை, புக்தி, அந்தரம், பிரதியந்தரம் கணிதம் - சூத்திரம்

சந்திராஷ்டம கணிதம்

வியதீபாதம் - வைதிருதி கணணம் - விளக்கம்

குரு பெயர்ச்சி கணிதம் (வாக்கிய முறை)

மன்மத வருட பிறப்பு கணணம் (வாக்கியம்)

கிரகண கணிதம்

கிரக அஸ்தங்க கணிதம் - ஒலிவடிவில்

அக்னி நட்சத்திரம்- கத்திரி காலம்

மகாமகம் - காலநிலை

கிருஷ்ண ஜயந்தி - சூத்திரம் விளக்கம் - PDF - Video

Panchanga Sadas, Sri Thanigai Panchangam, Tambaram Astrologer, ஸ்ரீதணிகை திருக்கணிதம் பஞ்சாங்கம்

சூரியன் & சந்திரன் கிரக ஸ்புடம் 2015-2016 (மன்மத வருஷம்) download

பாலு சரவண சர்மா - பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர்
Balu Saravana Sarma - Tambaram Astrologer, Prohithar, Panchanga Ganithar
ஸ்ரீதணிகை பஞ்சாங்கம்
www.thanigaipanchangam.com